جدول استاندارد رده های لوله

 

سایز نامی لوله (اینچ) سایز نامی لوله (میلی متر) قطر بیرونی لوله (اینچ) قطر بیرونی لوله (میلی متر) Schedule Designations ANSI/ASME ضخامت لوله (اینچ) ضخامت لوله (میلی متر) کیلوگرم در متر
6 150 6.625 168.3 5/5S 0.109 2.77 11.29
6 150 6.625 168.3 10/10S 0.134 3.40 13.82
6 150 6.625 168.3 STD 40/40S 0.280 7.11 28.23
6 150 6.625 168.3 XS 80/80S 0.432 10.97 42.52
6 150 6.625 168.3 120 0.562 14.27 54.16
6 150 6.625 168.3 160 0.719 18.26 67.49
6 150 6.625 168.3 XX 0.864 21.95 79.12

 

جدول استاندارد رده های لوله

 

سایز نامی لوله (اینچ) سایز نامی لوله (میلی متر) قطر بیرونی لوله (اینچ) قطر بیرونی لوله (میلی متر) Schedule Designations ANSI/ASME ضخامت لوله (اینچ) ضخامت لوله (میلی متر) کیلوگرم در متر
5 125 5.563 141.3 5/5S 0.109 2.77 9.45
5 125 5.563 141.3 10/10S 0.134 3.40 11.56
5 125 5.563 141.3 STD 40/40S 0.258 6.55 21.76
5 125 5.563 141.3 XS 80/80S 0.375 9.53 30.93
5 125 5.563 141.3 120 0.500 12.70 40.24
5 125 5.563 141.3 160 0.625 15.88 49.05
5 125 5.563 141.3 XX 0.750 19.05 57.37

 

جدول استاندارد رده های لوله

 

سایز نامی لوله (اینچ) سایز نامی لوله (میلی متر) قطر بیرونی لوله (اینچ) قطر بیرونی لوله (میلی متر) Schedule Designations ANSI/ASME ضخامت لوله (اینچ) ضخامت لوله (میلی متر) کیلوگرم در متر
4 100 4.500 114.3 5/5S 0.083 2.11 5.83
4 100 4.500 114.3 10/10S 0.120 3.05 8.35
4 100 4.500 114.3 STD 40/40S 0.237 6.02 16.06
4 100 4.500 114.3 XS 80/80S 0.337 8.56 22.29
4 100 4.500 114.3 120 0.438 11.13 28.28
4 100 4.500 114.3 160 0.531 13.49 33.50
4 100 4.500 114.3 XX 0.674 17.12 40.99

لوله های صنعتی جهت مصارف نفت و گاز و پتروشیمی

تامین کلیه لوله های صنعتی جهت انتقال گاز

فروش کلیه لوله های جداره چاه

فروش کلیه لوله های صنعتی سایز بالا جهت خطوط انتقال آب

تامین کلیه لوله های صنعتی خاص جهت انتقال میعانات نفتی و خاص
فروش لوله های صنعتی جهت ساخت سازه های پایپینگ

 

جهت دریافت آخرین قیمت آهن آلات ، انواع لوله و قوطی با آهن استوک تماس بگیرید.

شماره تماس  09137280191

ارتباط با ما

لوله های صنعتی جهت مصارف نفت و گاز و پتروشیمی

تامین کلیه لوله های صنعتی جهت انتقال گاز

فروش کلیه لوله های جداره چاه 

جهت دریافت آخرین قیمت آهن آلات ، انواع لوله و قوطی با آهن استوک تماس بگیرید.

شماره تماس  09137280191

ارتباط با ما

لوله های صنعتی جهت مصارف نفت و گاز و پتروشیمی

تامین کلیه لوله های صنعتی جهت انتقال گاز

فروش کلیه لوله های جداره چاه

فروش کلیه لوله های صنعتی سایز بالا جهت خطوط انتقال آب

تامین کلیه لوله های صنعتی خاص جهت انتقال میعانات نفتی و خاص
فروش لوله های صنعتی جهت ساخت سازه های پایپینگ

 

جهت دریافت آخرین قیمت آهن آلات ، انواع لوله و قوطی با آهن استوک تماس بگیرید.

شماره تماس  09137280191

ارتباط با ما

  

جدول استاندارد رده های لوله

 

سایز نامی لوله (اینچ)  سایز نامی لوله (میلی متر) قطر بیرونی لوله (اینچ) قطر بیرونی لوله (میلی متر) Schedule Designations ANSI/ASME ضخامت لوله (اینچ) ضخامت لوله (میلی متر) کیلوگرم در متر
2 50 2.375 60.3 5/5S 0.065 1.65 2.39
2 50 2.375 60.3 10/10S 0.109 2.77 3.93
2 50 2.375 60.3 STD/40/40S 0.154 3.91 5.44
2 50 2.375 60.3 XS/80/80S 0.218 5.54 7.47
2 50 2.375 60.3 160 0.344 8.74 11.11
2 50 2.375 60.3 XX 0.436 11.07 13.44

 

جدول استاندارد رده های لوله 

 

سایز نامی لوله (اینچ) سایز نامی لوله (میلی متر)

قطر بیرونی لوله

قطر بیرونی لوله

ANSI/ASME

ضخامت لوله (اینچ)

ضخامت لوله (میلی متر)  کیلو گرم در متر
1-1/2 40 1.900 48.3 5/5S 0.065 1.65 1.90
1-1/2 40 1.900 48.3 10/10S 0.109 2.77 3.10
1-1/2 40 1.900 48.3 STD/40/40S 0.145 3.68 4.05
1-1/2 40 1.900 48.3 XS/80/80S 0.200 5.08 5.40
1-1/2 40 1.900 48.3 160 0.281 7.14 7.23
1-1/2 40 1.900 48.3 XX 0.400 10.16 9.54

 

جدول استاندارد رده های لوله 

 

سایز نامی لوله (اینچ) سایز نامی لوله (میلی متر) قطر بیرونی لوله (اینچ) قطر بیرونی لوله (میلی متر) Schedule Designations ANSI/ASME ضخامت لوله (اینچ) ضخامت لوله (میلی متر) کیلوگرم در متر
1-1/4 32 1.6600 42.2 5/5S 0.065 1.65 1.65
1-1/4 32 1.660 42.2 10/10S 0.109 2.77 2.69
1-1/4 32 1.660 42.2 STD/40/40S 0.140 3.56 3.38
1-1/4 32 1.660 42.2 XS/80/80S 0.191 4.85 4.46
1-1/4 32 1.660 42.2 160 0.250 6.35 5.60
1-1/4 32 1.660 42.2 XX 0.382 9.70 7.76

 

جدول استاندارد رده های لوله 

 

سایز نامی لوله (اینچ) سایز نامی لوله (میلی متر) قطر بیرونی لوله     قطر بیرونی لوله     ANSI/ASME ضخامت لوله  (اینچ)   ضخامت لوله  (میلی متر)  کیلو گرم در متر
1 25 1.315 33.4 5/5S 0.065 1.65 1.29
1 25 1.315 33.4 10/10S 0.109 2.77 2.09
1 25 1.315 33.4 STD/40/40S 0.133 3.38 2.50
1 25 1.315 33.4 XS/80/80S 0.179 4.55 3.23
1 25 1.315 33.4 160 0.25 6.35 4.23
1 25 1.315 33.4 XX 0.358 9.09 5.45