خریدار و فروشنده ی کلیه لوله های جداره چاه

از 10 اینچ تا 56 اینچ  فولادی ارزان قیمت
جهت اجرای پروژه های جداره چاه بصورت

مشبک شده با دست یا دستگاه

سایز های 10 اینچ – 12 اینچ  – 14 اینچ  – 16 اینچ  – 18اینچ – 20 اینچ  – 22 اینچ  – 24 اینچ –

26 اینچ  – 28 اینچ – 30 اینچ  – 32 اینچ – 34 اینچ – 36 اینچ – 38 اینچ  – 40 اینچ – 42 اینچ – 44 اینچ – 46 اینچ – 48 اینچ – 50اینچ – 52 اینچ – 54 اینچ – 56 اینچ
لوله های جداره چاه فولادی
جهت اجرای جداره چاه بصورت مشبک شده دستی 14 ردیف در 6 متر و مشبک ماشینی 14 ردیف در 6 متر
میباشد .
این لوله ها برای جلو گیری از تخریب دیواره چاه ساخته شده وبصورت مشبک شده در درون چاه بکار گرقته میشود

 

جهت دریافت آخرین قیمت آهن آلات، انواع لوله و قوطی با اهن استوک تماس  بگیرید.

شماره تماس: 09137280191

 

 

 

جدول استاندارد رده های لوله

 

سایز نامی لوله (اینچ)  سایز نامی لوله (میلی متر) قطر بیرونی لوله (اینچ) قطر بیرونی لوله (میلی متر) Schedule Designations ANSI/ASME ضخامت لوله (اینچ) ضخامت لوله (میلی متر) کیلوگرم در متر
30 750 30 762 10 0.312 7.92 147.23
30 750 30 762 STD/40S 0.375 9.53 176.58
30 750 30 762 XS/20/80S 0.500 12.70 234.44
30 750 30 762 30 0.625 15.88 291.82
36 900 36 914.4 10 0.312 7.92 176.98
36 900 36 914.4 STD/40S 0.375 9.53 212.34

تامین کلیه لوله های صنعتی خاص جهت انتقال میعانات نفتی و خاص
فروش لوله های صنعتی جهت ساخت سازه های پایپینگ

 

جهت دریافت آخرین قیمت آهن آلات ، انواع لوله و قوطی با آهن استوک تماس بگیرید.

شماره تماس  09137280191

تامین کلیه لوله های صنعتی خاص جهت انتقال میعانات نفتی و خاص
فروش لوله های صنعتی جهت ساخت سازه های پایپینگ

 

جهت دریافت آخرین قیمت آهن آلات ، انواع لوله و قوطی با آهن استوک تماس بگیرید.

شماره تماس  09137280191

 

 

تامین کلیه لوله های صنعتی خاص جهت انتقال میعانات نفتی و خاص
فروش لوله های صنعتی جهت ساخت سازه های پایپینگ

 

جهت دریافت آخرین قیمت آهن آلات ، انواع لوله و قوطی با آهن استوک تماس بگیرید.

شماره تماس  09137280191

 

تامین کلیه لوله های صنعتی خاص جهت انتقال میعانات نفتی و خاص
فروش لوله های صنعتی جهت ساخت سازه های پایپینگ

 

جهت دریافت آخرین قیمت آهن آلات ، انواع لوله و قوطی با آهن استوک تماس بگیرید.

شماره تماس  09137280191

 

 

لوله های صنعتی جهت مصارف نفت و گاز و پتروشیمی

تامین کلیه لوله های صنعتی جهت انتقال گاز

فروش کلیه لوله های جداره چاه

فروش کلیه لوله های صنعتی سایز بالا جهت خطوط انتقال آب

تامین کلیه لوله های صنعتی خاص جهت انتقال میعانات نفتی و خاص
فروش لوله های صنعتی جهت ساخت سازه های پایپینگ

 

جهت دریافت آخرین قیمت آهن آلات ، انواع لوله و قوطی با آهن استوک تماس بگیرید.

شماره تماس  09137280191

ارتباط با ما

             

جدول استاندارد رده های لوله

 

سایز نامی لوله (اینچ) سایز نامی لوله (اینچ) قطر بیرونی لوله (اینچ) قطر بیرونی لوله (میلی متر Schedule Designations ANSI/ASME ضخامت لوله (اینچ) ضخامت لوله (میلی متر) کیلوگرم در متر
12 300 12.75 323.9 5S 0.156 3.96 31.22
12 300 12.75 323.9 10S 0.180 4.57 36.02
12 300 12.75 323.9 20 0.250 6.35 49.68
12 300 12.75 323.9 30 0.330 8.38 65.14
12 300 12.75 323.9 STD 0.375 9.53 73.76
12 300 12.75 323.9 40 0.406 10.31 79.65
12 300 12.75 323.9 XS/80S 0.500 12.70 97.36
12 300 12.75 323.9 60 0.562 14.27 108.87
12 300 12.75 323.9 80 0.688 17.48 131.90
12 300 12.75 323.9 100 0.844 21.44 159.72
12 300 12.75 323.9 120/XX 1.000 25.40 186.76
12 300 12.75 323.9 140 1.125 28.58 207.86
12 300 12.75 323.9 160 1.312 33.32 238.52

 

فروش کلیه لوله های صنعتی سایز بالا جهت خطوط انتقال آب

تامین کلیه لوله های صنعتی خاص جهت انتقال میعانات نفتی و خاص
فروش لوله های صنعتی جهت ساخت سازه های پایپینگ

 

جهت دریافت آخرین قیمت آهن آلات ، انواع لوله و قوطی با آهن استوک تماس بگیرید.

شماره تماس  09137280191

ارتباط با ما

 

جدول استاندارد رده های لوله

 

سایز نامی لوله (اینچ) سایز نامی لوله (میلی متر) قطر بیرونی لوله (اینچ) قطر بیرونی لوله (میلی متر) Schedule Designations ANSI/ASME ضخامت لوله (اینچ) ضخامت لوله (میلی متر) کیلوگرم در متر
8 200 8.625 219.1 5S 0.109 2.77 14.75
8 200 8.625 219.1 10/10S 0.148 3.76 19.94
8 200 8.625 219.1 20 0.250 6.35 33.28
8 200 8.625 219.1 30 0.277 7.04 36.76
8 200 8.625 219.1 STD/40/40S 0.322 8.18 42.49
8 200 8.625 219.1 60 0.406 10.31 53.04
8 200 8.625 219.1 XS/80/80S 0.500 12.70 64.58
8 200 8.625 219.1 100 0.594 15.09 75.83
8 200 8.625 219.1 120 0.719 18.26 90.35
8 200 8.625 219.1 140 0.812 20.62 100.84
8 200 8.625 219.1 XX 0.875 22.23 107.78
8 200 8.625 219.1 160 0.906 23.01 111.16